Απο το αεροδρόμιο και το λιμάνι :Ακολουθήστε τις ταμπέλες προς
"Αγία Πελαγία"
Σε περίπου μισή ώρα θα έχετε φθάσει.